Aktuality

VELIKONOČNÍ VIGILIE

26. březen 2016, zobrazeno 1623x

VELIKONOČNÍ VIGILIE

"Tato noc je po všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina"(srv. Ex 12,42). V tuto svatou noc slavíme Velikonoční vigilii, první, ba dokonce "matku" všech vigilií liturgického roku. Jak mnohokrát zpívá chvalozpěv, procházíme cestou lidstva od stvoření až k vrcholné události spásy, kterou je smrt a vzkříšení Krista. více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM - BÍLÁ SOBOTA

25. březen 2016, zobrazeno 1658x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM - BÍLÁ SOBOTA

Bílá sobota, je dnem Božího odmlčení. Musí to být den mlčení a musíme se všemožně přičinit, aby pro nás byl vskutku dnem mlčení, jakým byl tehdy, dnem Božího odmlčení. Ježíš, uložen v hrobě, sdílí drama smrti s celým lidstvem. Je to mlčení, které mluví a sděluje lásku. (Svatý otec František) více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM - VELKÝ PÁTEK

24. březen 2016, zobrazeno 1665x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM - VELKÝ PÁTEK

Na Golgotě Bůh - Člověk zemřel pro tento svět, aby se svět narodil k novému bytí. Ježíš zemřel, aby svou smrti dal život každému z nás. Není snadné přijmout paradox víry, že se ze smrti může zrodit život. Ponořme se do umučení a smrtí Krista, aby v nás mohlo vypučet to, co odumřelo. více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM –ZELENÝ ČTVRTEK

23. březen 2016, zobrazeno 1575x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM –ZELENÝ  ČTVRTEK

V den, kdy je Ježíš zrazen svým přítelem, dává lidstvu ve veče­řadle při poslední ve­čeři jeden z největších darů - Eucharistii, která se stává naším pokr­mem na cestě k novému životu. více


Cesta s křížem na Urbánek

23. březen 2016, zobrazeno 1536x

Cesta s křížem na Urbánek

Tradičně, jako již každým rokem, jsme na Květnou neděli s naší farností prožily křížovou cestu na Urbánek. Texty jednotlivých zastavení nám přiblížily tajemství Božího milosrdenství a byly navíc umocněny novými vyobrazeními křížové cesty. více


Noeviny z Domu Svaté Rodiny

21. březen 2016, zobrazeno 1476x

Noeviny z Domu Svaté Rodiny

Píše se neděle 13.3.2016. Zatímco školka Karolínka zeje prázdnotou, v sále Domu Svaté Rodiny je díky duchovní obnově pro manžele rušno. více


Radost ze smíření s Bohem

17. březen 2016, zobrazeno 1936x

Radost ze smíření s Bohem

V sobotu 12. 3. 2016 proběhla v Domě Svaté Rodiny postní obnova pro ženy z blízkého i širokého okolí. Účastnice mohly znovuobjevit význam i hloubku svátosti smíření a setkat se s Boží milosrdnou láskou. Obnovu vedl otec Jiří Topenčík, farář z nedalekých Šitbořic. více


Večer chval

10. březen 2016, zobrazeno 3371x

Večer chval

Přijďte s námi oslavovat Pána písněmi chval a díků. Modlitba se koná jednou v měsící v kapli kláštera školských sester na Zahradní ulici 1433 ve Slavkově u Brna, v sobotu večer v 19.00 hod.

Zvemé vás na 22. 4. 2017 v 19. 00 hod do našeho kláštera.
více


Kurz Samuel

1. březen 2016, zobrazeno 2494x

Kurz Samuel

14. února 2016 proběhlo v Domě Svaté Rodiny setkání kurzu Samuel pod vedením o. Marka Dundy, který má v naší brněnské diecézi na starosti pastoraci povolání. Křesťanský kurz Samuel byl zahájen loni na podzim v rámci pomoci mladým v rozlišování povolání. více


Setkání pro děti

1. březen 2016, zobrazeno 1664x

Setkání pro děti

Od pátku 12. 2. do soboty 13. 2. 2016 proběhlo v Domě Svaté Rodiny setkání pro děti, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání, na téma Svátost smíření. více


Farní karneval pro děti

1. březen 2016, zobrazeno 1609x

Farní karneval pro děti

Farní karneval pro děti se letos konal 7. 2. 2016 v Domě Svaté Rodiny. Na karneval přišly děti a někteří dospělí v krásných a zajímavých maskách. více


Rozloučení se sestrou M. Blankou

28. únor 2016, zobrazeno 2000x

Rozloučení se sestrou M. Blankou

12. ledna 2016 zesnula v Pánu naše spolusestra Marie Blanka Šimončičová obklopená modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.

více


"Včelí" víkendovka

5. únor 2016, zobrazeno 1736x

O pololetních prázdninách se do Domu Svaté Rodiny sletěly naše pomocnice Včelky. Tématem našeho setkání bylo Boží milosrdenství. více


Postní obnova pro ženy

25. leden 2016, zobrazeno 1998x

Postní obnova pro ženy

Srdečně zveme na duchovní obnovu pro ženy na téma Svátost smíření, která se uskuteční 12. 3. 2016 od 9:00 – 17:00. Obnovu povede P. Jiří Topenčík. více


Setkání pro děti

25. leden 2016, zobrazeno 1760x

Setkání pro děti

Srdečně zveme děti 3.–4.tř., které se připravují na první svaté přijímání ke společnému setkání na téma Svátost smíření. více


Vánoční setkání zaměstnanců KMŠ Karolínka

13. leden 2016, zobrazeno 1658x

Vánoční setkání zaměstnanců KMŠ Karolínka

V prvním lednovém týdnu se v našem klášteře uskutečnilo tradiční setkání zaměstnanců naší Křesťanské mateřské školy Karolínka. více


My, tři králové, jdeme k vám

13. leden 2016, zobrazeno 1732x

My, tři králové, jdeme k vám

Dne 4. 1. 2016 byla zahájena ve Slavkově tradiční tříkrálová sbírka. Tři králové připutovali s velbloudem Šajtanem a lamou Otíkem. více


KMŠ Karolínka u jesliček

13. leden 2016, zobrazeno 1702x

KMŠ Karolínka u jesliček

Již tradičně ve Vánočním lednovém týdnu se děti z naší školky vydaly do kláštera k betlému, aby se spolu s pastýři a králi poklonily malému Ježíši a společně s andílkem zazpívaly ty nejznámější Vánoční koledy. více


Vánoční koncert

13. leden 2016, zobrazeno 1741x

Vánoční koncert

V neděli 3. ledna 2016 proběhl v Domě Svaté Rodiny vánoční koncert vokálně-instrumentálního souboru Collegium musicale bonum. více


Svatý rok milosrdenství

13. leden 2016, zobrazeno 1790x

Svatý rok milosrdenství

8. prosince 2015, na slavnost Neposkrvněného početí Panny Marie, začal mimořádný Svatý rok milosrdenství. Byl zahájen slavnostním otevřením Svaté brány v bazilice svatého Petra v Římě. Vyhlásil jej papež František a podle jeho slov jde o „bránu Milosrdenství, a každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“ (bula Misericordiae vultus, čl. 3). Svatý rok bude ukončen 20. listopadu 2016 na slavnost Ježíše Krista Krále. více