Aktuality

Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic

8. květen 2016, zobrazeno 1726x

Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic

V neděli 8. května 2016 jsme se zúčastnily XIII. PĚŠÍ FARNÍ POUTI, zaměřené na získání plnomocných odpustků svatého roku Božího milosrdenství. více


Příprava děti na 1. sv. příjim. s rodiči – Eucharistie

7. květen 2016, zobrazeno 1478x

Příprava děti na 1. sv. příjim. s rodiči – Eucharistie

3. 5. 2016 proběhla v Domě Svaté Rodiny další část katecheze dětí, které se připravovaly k 1. sv. přijímání. Vedla ji s. Gregorie, Veronika a otec Milan. více


Příprava dětí na 1. sv. přijímání - křest

19. duben 2016, zobrazeno 1895x

Příprava dětí na 1. sv. přijímání - křest

V neděli 17. 4. 2016 proběhla v Domě Svaté Rodiny katecheze o křtu, kterou vedla s. Josefa s otcem Milanem. S dětmi ji mohli prožít i jejich rodiče. více


Neděle Božího milosrdenství

8. duben 2016, zobrazeno 1751x

Neděle Božího milosrdenství

Neděli Božího milosrdenství prožila část naší komunity putováním z Lelekovic na Vranov u Brna. Tuto rodinnou pouť organizovalo brněnské Centrum pro rodinu ve spolupráci s církevními školami z Brna a s naší mateřskou školou Karolínkou. více


Velikonoční pohlednice z kláštera

30. březen 2016, zobrazeno 1651x

Velikonoční pohlednice z kláštera

Od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí se prostory naší kaple několikrát proměnily. Tyto proměny vyjadřovaly hloubku tajemství, které jsme prožívaly ve společenství i v naší farnosti při liturgické oslavě Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. více


SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

27. březen 2016, zobrazeno 2065x

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

O Velikonocích Bůh prostřednictvím svého jednorozeného Syna plně zjevuje sám sebe, svou sílu, která vítězí nad silami smrti. Hle, kdo se setká se zmrtvýchvstalým Ježíšem, bývá vnitřně proměněn. Nelze vidět Zmrtvýchvstalého a nevěřit v něho, víra se rodí z osobního setkání se vzkříšeným Kristem a přináší nám odvahu a svobodu, která nás pobízí, abychom volali do světa: Ježíš vstal z mrtvých a žije navěky. (Benedict XVI.) více


VELIKONOČNÍ VIGILIE

26. březen 2016, zobrazeno 1716x

VELIKONOČNÍ VIGILIE

"Tato noc je po všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina"(srv. Ex 12,42). V tuto svatou noc slavíme Velikonoční vigilii, první, ba dokonce "matku" všech vigilií liturgického roku. Jak mnohokrát zpívá chvalozpěv, procházíme cestou lidstva od stvoření až k vrcholné události spásy, kterou je smrt a vzkříšení Krista. více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM - BÍLÁ SOBOTA

25. březen 2016, zobrazeno 1732x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM - BÍLÁ SOBOTA

Bílá sobota, je dnem Božího odmlčení. Musí to být den mlčení a musíme se všemožně přičinit, aby pro nás byl vskutku dnem mlčení, jakým byl tehdy, dnem Božího odmlčení. Ježíš, uložen v hrobě, sdílí drama smrti s celým lidstvem. Je to mlčení, které mluví a sděluje lásku. (Svatý otec František) více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM - VELKÝ PÁTEK

24. březen 2016, zobrazeno 1747x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM - VELKÝ PÁTEK

Na Golgotě Bůh - Člověk zemřel pro tento svět, aby se svět narodil k novému bytí. Ježíš zemřel, aby svou smrti dal život každému z nás. Není snadné přijmout paradox víry, že se ze smrti může zrodit život. Ponořme se do umučení a smrtí Krista, aby v nás mohlo vypučet to, co odumřelo. více


VELIKONOČNÍ TRIDUUM –ZELENÝ ČTVRTEK

23. březen 2016, zobrazeno 1649x

VELIKONOČNÍ TRIDUUM –ZELENÝ  ČTVRTEK

V den, kdy je Ježíš zrazen svým přítelem, dává lidstvu ve veče­řadle při poslední ve­čeři jeden z největších darů - Eucharistii, která se stává naším pokr­mem na cestě k novému životu. více


Cesta s křížem na Urbánek

23. březen 2016, zobrazeno 1609x

Cesta s křížem na Urbánek

Tradičně, jako již každým rokem, jsme na Květnou neděli s naší farností prožily křížovou cestu na Urbánek. Texty jednotlivých zastavení nám přiblížily tajemství Božího milosrdenství a byly navíc umocněny novými vyobrazeními křížové cesty. více


Noeviny z Domu Svaté Rodiny

21. březen 2016, zobrazeno 1543x

Noeviny z Domu Svaté Rodiny

Píše se neděle 13.3.2016. Zatímco školka Karolínka zeje prázdnotou, v sále Domu Svaté Rodiny je díky duchovní obnově pro manžele rušno. více


Radost ze smíření s Bohem

17. březen 2016, zobrazeno 2004x

Radost ze smíření s Bohem

V sobotu 12. 3. 2016 proběhla v Domě Svaté Rodiny postní obnova pro ženy z blízkého i širokého okolí. Účastnice mohly znovuobjevit význam i hloubku svátosti smíření a setkat se s Boží milosrdnou láskou. Obnovu vedl otec Jiří Topenčík, farář z nedalekých Šitbořic. více


Večer chval

10. březen 2016, zobrazeno 3441x

Večer chval

Přijďte s námi oslavovat Pána písněmi chval a díků. Modlitba se koná jednou v měsící v kapli kláštera školských sester na Zahradní ulici 1433 ve Slavkově u Brna, v sobotu večer v 19.00 hod.

Zvemé vás na 22. 4. 2017 v 19. 00 hod do našeho kláštera.
více


Kurz Samuel

1. březen 2016, zobrazeno 2563x

Kurz Samuel

14. února 2016 proběhlo v Domě Svaté Rodiny setkání kurzu Samuel pod vedením o. Marka Dundy, který má v naší brněnské diecézi na starosti pastoraci povolání. Křesťanský kurz Samuel byl zahájen loni na podzim v rámci pomoci mladým v rozlišování povolání. více


Setkání pro děti

1. březen 2016, zobrazeno 1736x

Setkání pro děti

Od pátku 12. 2. do soboty 13. 2. 2016 proběhlo v Domě Svaté Rodiny setkání pro děti, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání, na téma Svátost smíření. více


Farní karneval pro děti

1. březen 2016, zobrazeno 1686x

Farní karneval pro děti

Farní karneval pro děti se letos konal 7. 2. 2016 v Domě Svaté Rodiny. Na karneval přišly děti a někteří dospělí v krásných a zajímavých maskách. více


Rozloučení se sestrou M. Blankou

28. únor 2016, zobrazeno 2075x

Rozloučení se sestrou M. Blankou

12. ledna 2016 zesnula v Pánu naše spolusestra Marie Blanka Šimončičová obklopená modlitbou korunky k Božímu milosrdenství.

více


"Včelí" víkendovka

5. únor 2016, zobrazeno 1816x

O pololetních prázdninách se do Domu Svaté Rodiny sletěly naše pomocnice Včelky. Tématem našeho setkání bylo Boží milosrdenství. více


Postní obnova pro ženy

25. leden 2016, zobrazeno 2071x

Postní obnova pro ženy

Srdečně zveme na duchovní obnovu pro ženy na téma Svátost smíření, která se uskuteční 12. 3. 2016 od 9:00 – 17:00. Obnovu povede P. Jiří Topenčík. více