Bl. sestra Marie Antonína Kratochvílová

Mučednice II. světové války

Sestra Marie Antonína Kratochvílová

Narodila se 21. srpna 1881 v Ostravě-Vítkovicích. Při křtu dostala jméno Marie Anna. Byla třetím dítětem Jana a Joanny Kratochvílových. Její otec pracoval jako slévač ve vítkovických železárnách. Rodina Kratochvílových žila do čtyř let Marie Anny v dělnickém domě ve Vítkovicích. Pak se z neznámých důvodů přestěhovala do Bielska-Bialy v nynějším Polsku. Zde Marie Anna navštěvovala školu Chudých školských sester Naší Paní, kde získala základní vzdělání a výchovu. U sester dozrálo její řeholní povolání, a tak v roce 1901 vstoupila do kandidatury. Studovala na učitelském ústavě v Bílé Vodě u Javorníka a jako mladá učitelka vyučovala na různých školách kongregace. Při obláčce dostává jméno Marie Antonína. První řeholní sliby složila 27. září 1910. Poté opět vyučovala ve škole v Karviné. Byla také zodpovědná za výchovu kandidátek.

V roce 1942 byla spolu s dalšími sestrami nespravedlivě uvězněná ve Stanislavově. Byla pro své spoluvězeňkyně velkým vzorem v trpělivém přijímání utrpení. Modlila se za ty, kdo ji mučili, povzbuzovala ostatní a naslouchala jim. Sestra Antonína ve vězení velmi trpěla. V září 1942 byla propuštěna zcela vyčerpaná utrpením a nemocí. Zemřela na první pátek 2. října 1942. Lékař, který ji prohlížel, prohlásil: „To je mučednice."

Sestra Marie Antonína Kratochvílová je naší mocnou přímluvkyní v nebi. Její přímluvě můžeme svěřit nejen naši kongregaci, ale také český národ, protože se narodila na české půdě a její otec byl Čech. V Ostravsko-opavské diecézi je patronkou církevního školství. 13. června 1999 Jan Pavel II. prohlásil sestru Antonínu za blahoslavenou spolu s dalšími 107 mučedníky II. světové války.

Sestra Marie Antonína Kratochvílová

Modlitba:
Trojjediný Bože, děkujeme Ti za dar, který jsi nám dal v osobě sestry Marie Antoníny. Děkujeme Ti za její prostou dobrotivost, za její radostnou službu dětem a mládeži, za její tiché utrpení plné odpuštění a přijatá muka i smrt. Jejím prostřednictvím Ti předkládáme svá díkůčinění a prosíme o milost....

Více o sestře Marii Antoníně Kratochvílové

Vytisknout stránku Vytisknout stránku27. 10. 2015, 10:24, zobrazeno 6144x