Co je to povolání

Svatý otec Jan Pavel II, vás, mladé, povzbuzuje: „Vám, mladí lidé, říkáme: Jestliže slyšíte Boží volání, neodmítejte ho! Statečně vykročte na cestu ke svatosti, kterou vám svým následováním Krista ukázali slavní světci a světice! Poslechněte velké tužby, které jsou vlastní vašemu věku, a přijměte odhodlaně Boží úmysl, který má s vámi, jestliže vás zve, abyste hledali svatost v zasvěceném životě. Třetí tisíciletí očekává dobrodiní víry a horlivosti mnoha mladých zasvěcených osob, aby se tak svět lidí stal místem plným pokoje, vhodnějším pro přijetí Boha a v něm všech jeho synů a dcer." (sv. Jan Pavel II., Vita Consecrata, b. 106)

„Přijetí Božího povolání učiní váš život radostnějším", píše papež František

„Darujme Bohu celé naše srdce, vždyť jemu patří" Bl. Matka Terezie od Ježíše

Povolání

Přemýšlíš? Hledáš své životní povolání? Ve svém srdci vnímáš touhu po Bohu a po životě pro něho, slyšíš Boží volání? Jak na ně odpovíš?

Rády Ti nabízíme tyto stránky a podpoříme Tě svou modlitbou. Můžeš také přijet na dny obnovy nebo na osobní rozhovor, nebo jen tak být v tichu kláštera a prožít čas v naslouchání a rozlišování svého povolání.

Povolání

V případě zájmu nás můžeš kontaktovat.


Co je to povolání? Jak je rozpoznat?

Povolání je tajemství mezi láskou Boha a svobodou člověka.

Povolání

Bůh volá každého jménem. Naše jména má vyrytá ve svých dlaních. Věděl o nás a přál si nás dávno před tím, než jsme byly počaty v lůně našich matek.

Teď záleží jen na Tobě, zda uslyšíš Pánův hlas a řekneš své ANO. Možná Bůh dnes volá i Tebe...

Touží, abys mu byla stále blíž...

Chce, abys pomáhala druhým zakoušet jeho lásku...

Posílá Tě k těm, kteří ho ještě neznají...

Možná Bůh dnes volá i Tebe...

Neboj se, jestli se cítíš slabá, unavená, neschopná, líná, znechucená, protivná, sobecká a pyšná.

Bůh vybral Tebe, protože ví, že potřebuješ jeho lásku.

Bůh vybral Tebe, aby Tě uzdravil a zasnoubil se s Tebou.

Bůh vybral Tebe, ačkoli ví, že ho můžeš odmítnout.

Ale Bůh také ví, že právě Ty jsi schopna unést jeho obrovskou lásku a vzdát se všeho pro jeho království.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2015, 23:10, zobrazeno 4203x