Duchovní spolupracovníci

Zveme všechny, kdo se chtějí duchovně připojit k našemu apoštolátu zaměřenému na výchovu mladé generace a obnově rodin, k duchovní spolupráci skrze modlitbu a oběť. Duchovním spolupracovníkem se může stát každý věřící nezávisle na věku a stavu, který nás chce podporovat svou modlitbou.

Duchovní spolupracovník se zavazuje:

  • Ke každodenní modlitbě (pokud je to možné) za apoštolát, za nová povolání a milost věrnosti Školských sester.
  • Obětovat svá utrpení a těžkosti za obnovu mladé generace a obnovu rodin.

Školské sestry se zavazují:

  • Denně se modlit za duchovní spolupracovníky a ve spojení s nimi.
  • Obětovat svá utrpení a těžkosti za duchovní spolupracovníky.

Každou druhou sobotu v měsíci bude v klášterní kapli ve Slavkově u Brna sloužena mše svatá za duchovní spolupracovníky.


Modlitba spolupracovníka

Trojjediný Bože, děkuji Ti, že jsi povolalChudé školské sestry Naší Paní ke službě výchovy. Dej, ať se ve všech, kterým slouží, prohlubuje víra, naděje a láska. Daruj sestrám nová povolání a povolaným milost věrnosti.

Přijmi má dnešní utrpení a těžkosti za děti a mládež, ať z nich vyrostou lidé svědomí a živé víry. Pohlédni na rodiny, ať se stanou místem vzájemné lásky, úcty a odpuštění.

Naplňuj nás všechny mocí Ducha svatého, ať jsme Tvými věrohodnými svědky. Amen.

Maria, naše Paní a Matko, oroduj za nás!

Svatý Josefe, ochránce rodin, oroduj za nás!


Chceš se stát duchovním spolupracovníkem Chudých školských sester naší Paní a svou modlitbou a oběťmi se chceš připojit k jejich apoštolátu zaměřenému na výchovu mladých a obnovu rodin zkontaktuj emailem nebo telefonicky.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2015, 16:25, zobrazeno 4708x