Pouť děti z Bučovic do Žarošic

Rok Božího milosrdenství nás inspiroval, abychom se spolu s dětmi, které učíme náboženství v Bučovicích, vydali na pěší pouť ke Svaté bráně Božího milosrdenství do Žarošic.

Ráno, 18. června 2016, jsme se, hrstka statečných sešli v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde nám na cestu požehnal místní farář, otec Maxmilián Filo. Cesta nám uběhla rychle. Modlili jsme se, zamýšleli se nad skutky milosrdenství a vesele si povídali. V Žarošicích jsme svou pouť završili mší svatou, kterou sloužil místní farář otec Josef Pohanka. Počtem i modlitbou nás přijeli posílit naše spolusestry z kláštera. A protože nám po cestě pořádně vyhládlo a svačiny už byly dávno pryč, zakončili jsme naši pouť pořádným táborákem s dobrými špekáčky a zmrzlinou :).


Více fotografií (24)
Pouť děti z Bučovic do Žarošic

Vytisknout stránku Vytisknout stránku19. 6. 2016, 17:38, zobrazeno 1633x