Naše apoštolská služba

„Láska Kristova nás nutí, abychom plnily své poslání skrze apoštolskou službu, která je zaměřená na výchovu. Jako naše zakladatelka Matka Terezie vychováváme v přesvědčení, že se svět může změnit proměnou lidí." (Z Konstituce kongregace „Jste poslané", 22).

Apoštolát

Nejmenším dětem se věnujeme křesťanské mateřské škole Karolínka. Dětem školního věku a mládeži sloužíme především při katechezi ve školách nebo na farách a organizujeme pro ně víkendová setkání, duchovní obnovy a jiné duchovní aktivity. Duchovní obnovy organizujeme také pro muže a ženy.

Ve Slavkově u Brna se tato setkání pro děti a mládež, muže a ženy konají v Domě svaté rodiny.

Apoštolát

V našem apoštolátě vzdělávání a výchovy nás svou modlitbou a obětí podporují naše starší a nemocné sestry a naši duchovní spolupracovníci. Jednou za měsíc zveme do kaple našeho kláštera k modlitbě Chval. Účastníme i různých dalších duchovních aktivit, kam jsme pozvány, například: svědectví o řeholním povolání pro biřmovance a jiné.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2015, 23:16, zobrazeno 5057x