Matka Karolina Friess (1842 – 1892)

Duchovní dědictví

Byla to jedna ze čtyř prvních sester, které spolu s blahoslavenou Matkou Terezií v roce 1847 odpluly na 1. misijní cestu do Severní Ameriky, aby se zde na žádost německých usedlíků ujaly výchovy a vzdělání dívčí mládeže.

V roce 1850 ji Matka Terezie coby 26letou jmenovala vikářkou (zástupkyní) pro USA, kde později založila první mateřinec Chudých školských sester Naší Paní. Matka Karolina Friess prozíravě poznala znamení a potřeby doby a ve své odpovědi na ně se odvážila k neobyčejným věcem a pod svým moudrým vedením kongregaci přizpůsobila způsobu života v Severní Americe.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku27. 10. 2015, 09:49, zobrazeno 1977x