Blahoslavená Alice le Clerc (1576 – 1622)

Duchovní dědictví

„Pokorně a odvážně žádat Boha o veliké věci."

Spoluzakladatelka Řádu Kanovnic de Notre Dame. Když rozpoznala v srdci Boží hlas, pod vedením sv. Petra Forerského se rozhodla zasvětit život Bohu v řeholním stavu, prostoupeném modlitbou a službou výchovy. Sestry věnovaly pozornost především chudým dětem. Samotná Matka Alix měla nejeden mystický zážitek. Jednou se jí ukázala Matka Boží v řeholním šatu, podávajíc jí dítě Ježíše se slovy: „Dávám ti jej, aby ses o něho starala, aby mohlo růst."

Od samého počátku byla činnost sester naplněna úctou k Panně Marii. Spolu se svatým Petrem Forerským ukázali řeholnímu životu novou cestu s přesvědčením, že apoštolská služba a kontemplace patří k podstatě společenství, které založili.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku27. 10. 2015, 09:51, zobrazeno 3185x