Svatý Petr Forerský (1565 –1640)

Petr Forerský

„ Pane, stačí, abys věděl o naší situaci, neboť není tvým zvykem milovat a opustit..."

Velmi oblíbený francouzský kněz, teolog pozdní scholastiky a reformátor, jenž se zasloužil o duchovní obnovu Řádu kanovníků augustiánů, jehož byl sám členem. Jako biskup v Mattaincourt spolu s blah. Alix le Clerc založil Řád Kanovnic de Notre Dame, pro které společně vypracovali řádová pravidla – Velkou konstituci na základě řehole Sv. Augustina. Zdůrazňoval službu, jako základní prvek života společenství a ukázal řeholnímu životu novou cestu. Do řeholních pravidel zabudoval zvláštní oddíl o výchově a vzdělání mládeže, jemuž se sestry kanovničky slibovaly zvláštním způsobem zasvětit.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku27. 10. 2015, 09:52, zobrazeno 1924x