Modlitby

Milý kamaráde, milá kamarádko! Jsme rádi, že jsi zavítal/a do naší sekce ,, Pro mládež". Věříme, že zde nalezneš něco z toho, co má Bůh pro tebe připravené, čím tě chce oslovit, co ti chce vzkázat. Můžeš zde najít i věci, které se ti různě mohou hodit. Přejeme, ti aby se ti zde líbilo.

A zapamatuj si! Stojí za to, být mladý, nadšení mládí může změnit kousek světa, a konec konců, i Ježíš byl mladý...

Papež František mladým: „Ježíš nás žádá, abychom jej následovali po celý život, abychom byli

jeho učedníky a hráli v jeho týmu ́. Co dělá hráč, když je povolán stát se členem týmu? Musí trénovat, a to hodně! Tak je tomu v našem životě Pánových učedníků. Ježíš nám nabízí mnohem více než Světový pohár! Nabízí nám možnost plodného a šťastného života a nabízí nám také budoucnost, která nebude mít konce, a život věčný spolu s ním. Avšak žádá po nás, abychom zaplatili za vstup, což znamená trénovat, abychom ́byli ve formě, beze strachu se vyrovnávali se životními situacemi a dosvědčovali svoji víru, a to dialogem s ním – modlitbou.

Modlím se?

Mluvím s Ježíšem, anebo mám strach ze ztišení? Dovolím, aby Duch Svatý mluvil v mém srdci? Ptám se Ježíše: Co chceš, abych učinil? V tom spočívá cvičení, trénink. Ptejte se Ježíše, mluvte s Ježíšem. A když se v životě spletete, uklouznete, dopustíte-li se něčeho zlého, nemějte strach. Řekněte: Ježíši, podívej, co jsem učinil. Co mám nyní dělat? Vždycky však s Ježíšem mluvte, v dobrém i ve zlém, když uděláte něco dobrého, i když se dopustíte něčeho zlého. Nemějte z něho strach! Toto je modlitba.

(Dále trénujeme) svátostmi, které dávají růst jeho přítomnosti v nás a přizpůsobují nás Kristu. Bratrskou láskou, uměním naslouchat, chápat, odpouštět, přijímat, pomáhat druhému, každému člověku bez jeho vylučování nebo odsouvání na okraj. Drazí mladí, buďte skutečnými Kristovými atlety!


Modlitby mládeže

Tady můžeš najít modlitby mladých, které tě mohou inspirovat a povzbudit ve tvé modlitbě, můžeš v nich uvidět krásu i hloubku upřímné modlitby...

Modlitby mládeže

Pane Ježíši, děkuji Ti, že Tě smím poznávat, mám Tě ráda, ale odpusť, že Tě někdy neposlouchám. Děkuji Ti, že můžu chodit do školy, dělat to, co mě baví. Prosím Tě, dej mi svého Svatého Ducha a nauč mě, abych mu rozuměla a abych ho poslouchala. A prosím Tě, aby i když nebudu na Tebe zrovna myslet, jsi mi pomáhal blíž k Otci. Chválím Tě Pane za Tvou velkou lásku.

Drahý Tatínku, chci Ti říct, že jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo. Co bych bez Tebe dělala. Mé prosby k Tobě plynou každý den, ale jen jedna je věčná! Abys mne provázel celým tímto životem a přivedl mě do Nebe k Tobě a Tvému Synovi. Drahý Ježíši, zůstaň mi vždy oporou a přítelem, zpovědníkem. Jsi ten nejdražší, koho jsem v životě mohla potkat. A Ty Drahý Duchu Svatý, buď vždy mým svědomím a buď přítomný v každém samotném okamžiku na této nesnadné cestě. Děkuji za Vaše dary a nechť je dokážu správně přijmout.

Ježíši, slunce, s úsměvem nejněžnějším,
Tys nebyl stvořen světem zdejším,
s láskou shlédni na nás malé,
nechť zvedáme ruce ke Tvé chvále.
Ukaž se nám, promluv k duši,
dosud Tvou lásku nikdo netuší.
Jako v temném nebi září množství hvězd,
buď světlem, jež v temnotě nás chce vést.

Ježíši prosím, abys mi ukázal cestu života, kudy mám dál.

Modlitby mládeže

Modlitby k Duchu Svatému


Duchu Svatý děkuji Ti, že nás provázíš naším životem. Děkuji Ti za všechny Tvé dary. Prosím Tě pomoz nám je rozvíjet a objevovat nové. Provázej nás na našich cestách a pomáhej při našich rozhodnutích. Duchu Svatý formuj nás, abychom byli lepší, aby ostatní Tě mohli poznat a přiblížit se k Tobě. Duchu Svatý přijď.

Modlitby mládeže

Duchu Svatý přijď do našich srdcí. Očisti nás ode všeho zlého. Ukazuj nám tu správnou cestu v životě. Duchu Svatý posiluj nás, naplňuj nás. Duchu Svatý přijď.
Duchu Svatý přijď, očisti nás od našich hříchů a dej se nám poznat.
Duchu Svatý přijď do našich srdcí, otevírej je a zbavuj všech hříchů.

oddelovac_2.jpg


Děkuji Ti Duchu Svatý, žes zařídil, abych tady mohla být. Chválím Tě za všechen čas, který jsem tady mohla prožít s ostatními. Děkuji Ti, že sis z nás utvořil společenství a ukázal nám, že to ostatní se někdy bude muset měnit, deformovat. Nauč mě se Ti odevzdávat, ať si nechávám přetvářet tvář své duše, která nevyhovuje službě druhým. Nauč mně volat Ti každý den do svého žití, které s Tebou možná nebude lehčí, ale rozmanitější. Veď mne tak, jak uznáš za vhodné. Ty víš jak se mnou zacházet, abych pochopila, kam mne zrovna vedeš. Děkuji, že mne chápeš i když já zrovna nedokážu pochopit sama sebe. Chvála Tobě, Pane.

oddelovac_2.jpg


Duchu Svatý, děkuji Ti za naše krásné společenství, za to, že si krásně rozumíme a neskupinkujeme se. Duchu svatý, prosím Tě, abys nám pomáhal v těžkých chvílích našeho života.
Duchu svatý přijď do našich starostí i radostí, do našeho rozhodování i do našich vztahů. Buď nám oporou a veď nás na cestě životem. Pomáhej nám, když nás budeš deformovat jako ty nádoby, abychom to zvládli a přijali to jiné, co nám chceš dát. Vždyť Ty nás znáš a děláš to pro nás z lásky.
Duchu svatý, Ty jsi oheň našeho života. Ty jsi jako ta holubice, která k nám přiletí, ať je cokoli. Dej, abychom Tě přijímali opravdu s otevřeným srdcem.

oddelovac_2.jpg


Duchu Svatý, přijď do našich rodin i do našich vztahů. Buď stále s námi a pomoz nám, ať Tvou přítomnost dokážeme vnímat. Pomoz nám smysluplně využívat dary, které od Tebe máme. Děkuji za to, že nás máš rád a prosím, veď nás a chraň nás v nadcházejícím čase prázdnin.
Duchu Svatý, děkuji Ti za Tvou lásku, kterou nám neustále přinášíš. Děkuji, že neustále dobýváš naše srdce, když my Tě tam někdy nechceme vpustit. Duchu Svatý přijď.

oddelovac_2.jpg


Duchu Svatý, děkuji Ti, že na nás nezapomínáš a obohacuješ nás neustále. Díky, že Tě smíme poznávat a být stále s Tebou. Provázej nás po celý život a dej, abychom se od Tebe nikdy nevzdálili. Amen.

oddelovac_2.jpg


Duchu Svatý, děkuji, že vcházíš do mého srdce a pomáháš mi na cestě životem. Prosím Tě, buď stále se mnou. Amen.

oddelovac_2.jpg

Duchu Svatý přijď do našich srdcí a zapal v nich oheň své lásky. Přijď do našich rozhodnutí, do našich starostí i radostí. Přijď Duchu Svatý a naplň nás radostí, ochotou, nadějí, trpělivostí a pokorou. Rozsviť světlo své lásky v nás.

Modlitby mládeže

Duchu Svatý pomoz nám, abychom Ti dokázali otevřít svá srdce. Dej, ať Tě zveme do našich radostí. Pomoz nám, ať se nebojíme pozvat Tě do našich starostí, smutků, zmatků a problémů. Přijď Duchu Svatý.

Modlitby mládeže

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2015, 22:00, zobrazeno 2328x