Současnost

Ve světě

V současnosti žijeme a sloužíme ve více než 30 zemích světa. V duchu naší zakladatelky blah. Matky Terezie působíme ve školách všech typů - od mateřských po univerzity, pracujeme v dětských domovech a věnujeme se dětem se speciálními potřebami. Působíme na misiích, v pastoraci a dáváme přednost chudým.

Více o naší mezinárodní kongregaci se dozvíte na stránkách: www.gerhardinger.org

Naše charisma

V České republice

Naše charisma

V České republice žijeme ve dvou komunitách ve Slavkově u Brna a v Opavě. Provozujeme Křesťanskou mateřskou školu, vyučujeme náboženství ve státních školách a na farách, organizujeme duchovní obnovy a jiná setkání pro děti, mládež i dospělé. Snažíme se být vychovatelkami skrze vše, kým jsme a co děláme. Vychovávat pro nás znamená vést lidi k jejich plnému rozvoji jako Božích stvoření a uschopňovat je k nasazování svých darů pro dobro druhých a proměnu společnosti, aby byla důstojná člověka. V duchu zakladatelky vychováváme v přesvědčení, že se svět může změnit proměnou lidí.

Naše charisma Naše charisma

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2015, 21:09, zobrazeno 3351x