Naše charisma

Jsme chudé školské sestry naší Paní. Náš název vystihuje celý obsah našeho povolání, charismatu a naší spirituality.

CHUDÉ - Jsme povolány do služby Ježíše, který se pro nás stal chudým.

Naše charisma

ŠKOLSKÉ – naším hlavním posláním je služba dětem a mládeži skrze výchovu a vzdělávání.

Naše charisma

SESTRY - žijeme v sesterském společenství podle Ježíšových slov: ,,Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18,20) a v duchu řehole sv. Augustina, který spatřoval v Nejsvětější Trojici základ, původ a cíl každého společenství.

Naše charisma

NAŠÍ PANÍ – Zasvěcujeme se Panně Marii, Matce církve i naší Kongregace, která nás láskyplně vybízí: ,,Udělejte všechno, co vám řekne!" (J 2,5)

Naše charisma

V duchu naší zakladatelky blahoslavené Matky Terezie od Ježíše přijímáme Ježíšovu lásku a sílu z Eucharistie

Naše charisma

a svou péčí zahrnujeme především chudé

Naše charisma

Naše CHARISMA, dar Ducha svatého, přijala a uskutečnila naše zakladatelka, blahoslavená Matka Terezie od Ježíše Gerhardinger.

Naše charisma

Její charisma se dále rozvíjí v našem živém společenství, které obohacené minulostí umožňuje nám rozvíjet se v přítomnosti a přijímat výzvy budoucností.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2015, 23:25, zobrazeno 6416x