VELIKONOČNÍ TRIDUUM - BÍLÁ SOBOTA

Bílá sobota, je dnem Božího odmlčení. Musí to být den mlčení a musíme se všemožně přičinit, aby pro nás byl vskutku dnem mlčení, jakým byl tehdy, dnem Božího odmlčení. Ježíš, uložen v hrobě, sdílí drama smrti s celým lidstvem. Je to mlčení, které mluví a sděluje lásku. (Svatý otec František)

img_20160325_203629.jpg

Setrvávej u Jeho hrobu

Dnes je v celé Církvi velké ticho... Jak reaguješ na toto ticho? Dokážeš je slyšet? Vychutnáváš je, či jenom je snášíš? Anebo je přehlušuješ všemi možnými způsoby? Vymlouváš se na práci, a když je vše hotovo, stejně odcházíš. Dnes, aspoň krátce, zkus uslyšet ticho... Zastav se... Sedni si, ztiš se… Nic nemluv, nic nedělej... Setrvávej...

oddelovac_2.jpg


"Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále; ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel. Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu". (Mt 27,57-61)

oddelovac_2.jpg

Setrvávej u Jeho hrobu... Neodcházej. Nevadí, že nic necítíš, že nevíš, co na to říct, že máš v hlavě a v srdci prázdnotu... Nevadí... Buď! Pohlížej do prázdnoty, ale neodcházej...

Jsou různé druhy ticha... Ale každému je třeba naslouchat až do konce... Jenom tehdy je můžeme pochopit... Ticho hrobu také k tobě promlouvá... Nenech je přerušit... Seď u hrobu a naslouchej, co ti říká tebou zabitá Láska... Dívej se na hrob... Na vše, co tolik miluješ, a co teď leží mrtvé... Neboj se bolesti... Nestyď se slz... „slzy jsou známkou, že srdce tluče...". Plakej... ale neodcházej...

Tvoje samota není absolutní. U hrobu, přímo vedle tebe, je Marie Magdalská... i ta druhá Marie... Lidé „s minulostí“, lidé se zraněným srdcem... Pláčou, ale jsou, setrvávají, neodchází... Stále touží po Lásce... Ona je silnější než smrt... I když je teď mrtvá.

V tomto hrobě je všechno, co miluješ. Zde je tvoje Láska ... Co ji řekneš? Jdi za touhou svého zraněného srdce… Mluv…

(Převzato z www.modlitwawdrodze.pl)

Vytisknout stránku Vytisknout stránku25. 3. 2016, 09:52, zobrazeno 1717x