Vánoce ve společenství

Vánoce nejsou pouze připomínkou něčeho minulého, ale události, která je stálé aktuální, která neustále přetváří a posvěcuje naše životy. Bůh přišel mezi nás. Viditelně se nám ukázal skrze tvář malého Dítěte, aby se stal Emanuelem – Bohem s námi, naším jediným Spasitelem a Pánem.

img_0320.jpg

V našem společenství oslavu Narození Páně předcházela devítidenní novéna, založená na starozákonních biblických proroctvích o příchodu Mesiáše. Na Štědrý den jsme před prvními nešporami zapálili v kapli betlémské světlo.

img_0092.jpg

Po večerních chválách následoval zpěv koled u našich nemocných sester a štědrovečerní večeře zahájená lámáním oplatků na znamení vzájemné lásky, odpuštění a přijetí. Potom jsme si u vánočního stromku pročítaly vánoční přání a rozbalily jsme dárky, kterým „Ježíšek“ obdaroval naše společenství.

gwiazda-mala2.jpg

Půlnoční mši svatou jsme prožily spolu s naší farností ve farním kostele. Na sv. Štěpána byl po slavnostních nešporách za zpěvu koled požehnán celý klášter.

img_0152.jpg

Rády bychom jedinečné tajemství Vánoc prožívaly stále plněji v každodenním životě. To ze srdce přejeme také vám všem.

oddelovac.png


Vytisknout stránku Vytisknout stránku29. 12. 2015, 23:31, zobrazeno 1905x