ÚPLNĚ NEVIDITELNÍ

Už jste se někdy chtěli stát neviditelní? Pak čtěte dál...Když se Ježíš narodil, Maria se podle zvyklostí 40 dní očišťovala, aby tak byla připravena vstoupit do chrámu a obětovat své Dítě Bohu. Víme, že Panna Maria na rozdíl od nás očištění nepotřebovala. To my potřebujeme prosit Boha, aby nás očistil od všeho, co není z lásky. Tak se stáváme neviditelní pro působením Božího nepřítele. A jsme u toho. S touto myšlenkou vás zveme ke společenství modlitby mnoha rodin a klášterů,

které se budou od 25.12. 2020 do 2.2. 2021 připravovat na obětování svaté Rodině a Trojjedinému Bohu. Když se sv. Rodina zabydlí v našich domovech, náš dům se stane místem úkrytu před útoky Zlého, místem pro něj úplně neviditelným. Pojďte se u svaté Rodiny nejen hřát, ale také ukrývat spolu s námi denní modlitbou žalmu 51, desátku růžence a žalmu 121. Děti se mohou účastnit modlitbou jednoho "Zdrávas" nebo celého desátku každý den.

Protože víme, jakou pomocí jsou pro modlitbu nahrávky, připravily jsme ji k tomuto modlitebnímu projektu:

https://youtube.com/watch?v=OryQ_-fO2OU&feature=share

Vytisknout stránku Vytisknout stránku24. 12. 2020, 23:07, zobrazeno 1428x