Rozbouřené Tiberiadské jezero

ČTYŘI SLOVA POVOLÁNÍ - VDĚČNOST, ODVAHA, NÁMAHA, CHVÁLA

Od 27. dubna do 3. května prožije církev týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí již tradičně na 4. neděli velikonoční, tedy na neděli Dobrého pastýře, 57. Světovým dnem modliteb za povolání. Papež František

k této příležitosti připravil i tentokrát své poselství, ve kterém se v krátkosti pozastavuje nad evangelním příběhem o neklidné plavbě učedníků po rozbouřeném Tiberiadském jezeře.
Jejich noční cestu plnou strachů, obav a pochybností přirovnává k životní pouti každého z nás. I tentokrát, stejně jako před měsícem na liduprázdném Svatopetrském náměstí, se papež František nechává inspirovat zmítanou lodí našeho života a i tentokrát nám připomíná, že na svou cestu nejsme sami.
Celý úryvek Matoušova evangelia pak artikuluje kolem čtyř klíčových slov: vděčnost („Povolání se nám podaří objevit [...], když se naše srdce otevře vděčnosti a dokáže zachytit Boha, procházejícího naším životem."); odvaha („Pán ví, že zásadní životní rozhodnutí [...] vyžaduje odvahu. On zná otázky, pochybnosti, obtíže, které zmítají loďkou našeho srdce, a proto nás ubezpečuje: ʼNeměj strach, já jsem s tebou!ʼ"); námaha („Každé povolání obnáší úsilí. [...] Když se z únavy nebo strachu začneme topit, Pán nás drží za ruku a dodá nám potřebnou odvahu, abychom žili své povolání s radostí a nadšením.") a chvála („Maria [...] s vírou Bohu svěřila své obavy a nejistoty a odvážně odpověděla na jeho povolání. Její život se tak stal trvalým Pánovým chvalozpěvem.").

Odkaz na letošní poselství Svatého otce zde

Vytisknout stránku Vytisknout stránku26. 4. 2020, 20:48, zobrazeno 1110x