Slavnost Ježíše Krista Krále

Posledni neděli církevního roku prožíváme slavnost Ježíše Krista, Krále všeho tvorstva.

Slavnost zavedl papež Pius XI v roce 1925 a slavila se posledni neděli října, před Slavností Všech Svatých. Dnes ji slavíme posledni neděli liturgického roku na znamení, že Ježíš Kristus jako Pán dějin je vrcholem lidské historie a ve světovém dění má poslední slovo.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

MODLITBA KE KRISTU KRÁLI

Pane Ježíši Kriste, uznávám Tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno – pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žít jako řádný Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé svaté Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna srdce uznala Tvé svaté království a aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě. Amen

oddelovac_2.jpg

.„Ježíš Kristus je skutečný král. Král Vesmíru a světa, ale i tvého života. Je jím natolik, nakolik ho za krále uznáš. Chce být vědomým Králem tvého probuzení a vstávání, Králem ranní modlitby i snídaně, pobytu ve škole i přestávek, Králem tvého studia i přípravy na povolání, Králem Tvého smýšlení, mlčení, mluvení i uvažování o tom, jakým způsobem chceš v životě pomáhat druhým, Králem všech tvých vztahů, tvých dopisů, tvých her, tvých zájmů, tvého usínání….
Při posledním soudu se ukáže, že se svět proměňoval k lepšímu pouze činy lásky a ničím jiným. Na konci života zjistíme, že cenu má jen to, co jsme vykonali z lásky ve službě Krista Krále. Tento svátek by nám měl být posilou k přijímání práce pro Boží království.“ (biskup Vojtěch Cirkle)

oddelovac_2.jpg

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!oddelovac_2.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 11. 2015, 21:51, zobrazeno 2785x