Setkání pro děti

Od pátku 12. 2. do soboty 13. 2. 2016 proběhlo v Domě Svaté Rodiny setkání pro děti, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání, na téma Svátost smíření.

Výchozím příběhem se pro děti stalo podobenství O marnotratném synovi. V tomto příběhu je jasně vidět chybující, hřešící syn a milosrdný otec, který mu odpouští a s láskou a velkou radostí ho přijímá.

img_0691.jpg

Děti se také učily zpytovat svědomí podle Desatera Božích přikázání.Díky jedné scénce mohly také uvidět, jak probíhá zpověď.Velice silná byla večerní modlitba děti, v které chvály a díky nebraly konce.

img_0438.jpg

Kromě duchovního programu byl také čas si odpočinout, popovídat si, nebo si zatančit či zahrát sportovní hru.Vrcholem setkání byla mše svatá, kterou celebroval náš slavkovský děkan o. Milan Vavro.

img_0936.jpg

V závěru chceme poděkovat všem pomocníkům, Včelkám a Včelákům za jejich ochotu a velké nasazení.


Více fotografií (47)
Setkání pro děti

Vytisknout stránku Vytisknout stránku1. 3. 2016, 22:08, zobrazeno 1695x