"Za jeden provaz"

Srdečně vás zdravím na začátku prázdnin, v den památky sv. mučednice Marie Goretti, jejíž ostatky máme v oltáři slavkovského kostela.

Pro nejistou situaci v podzimních měsících duchovní obnovy ve Slavkově neplánujeme, přijměte alespoň těchto pár řádků.
Ještě jednou bych vám ráda poděkovala za to, jak jste se mnou nesli moji nemoc. Nebyl to jen covid - po oboustranném zápalu plic lékaři odhalili komplikovaný plicní absces. Následovaly tři operace... Bohu díky, dnes už to se mnou vypadá dobře. Čekají mne ještě lázně a od září bych se ráda vrátila k dětem.
S některými z vás se potkávám a jsou to silné okamžiky uvědomění si Boží moci a blízkosti. Stále víc se přesvědčuji, kolik lidí – dospělých i dětí - se za mne modlilo a obětovalo. Cítím se být velkým dlužníkem. Jsem také velice vděčná Pánu Ježíši za kněze, kteří za mne sloužili mše svaté a ve chvílích, kdy můj stav byl velmi kritický, mi udělovali svátost nemocných. Slavkovský pan děkan mi také na ARU požehnal s ostatky sv. otce Jana Pavla II., které máme v naší klášterní kapli. Na jeho přímluvu se mnozí modlili za mé uzdravení a v naší komunitě o jeho přímluvu prosíme nadále. On, který dal celý svůj život Panně Marii, může u Boha vyprosit mnoho.
Mnohokrát po svém návratu z nemocnice jsem slyšela: „Pán Bůh má s Vámi ještě nějaký plán." Vnímám to také tak a vím jistě, že má svůj plán s každým člověkem . Osobní plán lásky. Já sama jsem jej začala odkrývat ve svých deseti letech. Náš pan farář se po každé večerní mši svaté modlil modlitbu „Anděl Páně" za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti. Jednou o prázdninách jsem si při této modlitbě silně uvědomila, že to jsem právě já, kdo se má stát řeholní sestrou - a že se všichni modlí za mne! Až později jsem pochopila, že toto byl velmi důležitý okamžik mého života, od kterého ve mně začalo růst „semínko" řeholního povolání. Potřebovalo mnoho péče a přijetí, modlitby osobní i druhých lidí, kteří tak naplňovali Ježíšovo přání: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň." (Mt 9,37-38)
Žeň je stále hojná, s přibývající složitostí doby snad i hojnější...Všichni jistě vnímáme, že dělníků – kněžských a řeholních povolání - ubývá. V naší diecézi byl letos vysvěcen jeden kněz, v některých dokonce ani jeden. Ani v našem společenství nová povolání nemáme. Bůh ale nepřestává volat a povolávaní jsou určitě mezi námi. Je třeba jim vytrvalou modlitbou pomoct, aby Boží volání zaslechli a přijali.
Zveme Vás proto ke každodenní modlitbě prvního desátku radostného růžence „Zvěstování Panně Marii" na tento úmysl. Společná modlitba uvolňuje velkou Boží moc a otevírá pro ni srdce člověka. To jsme už očividně zakusili.
Pojďme pečovat o semínka povolání společně!
S důvěrou, že Pán vyslyší naše volání.

S. Gregorie

Vytisknout stránku Vytisknout stránku6. 7. 2021, 14:42, zobrazeno 746x