Závěr modlitby za rodiny

Blíží se vyvrcholení 40 denní modlitby za naše rodiny a společenství, proto vám nabízíme inspiraci k tomu, aby jste ji mohly dobře prožít. Rozklikněte si tento článek a vyberte si dle svých časových možností. Jsme s vámi, rodinami, ve vytrvalém modlitebním spojení.

S. Gregorie je velmi zesláblá, ale dělá pokroky, rehabilituje a zajímá se o dění kolem. Vyřizujeme jí pozdravy od vás a tentokrát už také můžeme vyřídit její pozdrav vám: všechny vás moc zdraví, mává vám, děkuje za modlitby a prosí o další. Přidáváme jeden z jejích širokých úsměvů.

Závěrečná modlitba 2. února 2021

Denní modlitba (Ž 51, desátek, Ž 121)
Účast na mši svaté ve farním kostele či online (pokud možno přijmout sv. přijímání).
Zapálení Hromničky - symbolické uvedení Kristova světla do našich domovů.
Přijetí Božího Milosrdenství zasvěcením vlastního domu a rodiny Svaté rodině Nazaretské - modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství a hymnus „Přijď o Duchu přesvatý" (Kancionál 422). V závěru prosba: „Ježíši, Maria, Josefe, učiňte si z našeho domu svůj Nazaret."

Modlitba svěření se Svaté Rodině

Ježíši, náš nejdražší Spasiteli, přišel jsi na svět, abys ho osvětlil svým učením a svým vlastním příkladem. Většinu svého pozemského života jsi strávil v chudém Nazaretském domku, v pokorném podřízení se Marii a Josefovi, a tím jsi posvětil rodinu, která se měla stát příkladem pro všechny křesťanské rodiny.
Laskavě přijmi naši rodinu, která se Ti dnes odevzdává a zasvěcuje. Braň nás, ochraňuj a posiluj v Tvé svaté bázni, pokoji, harmonii a křesťanské lásce, abychom se mohli stát podobnými Božskému vzoru Tvé svaté rodiny, a tak všichni společně bez výjimky dosáhli věčného štěstí.
Maria, nejmilejší Ježíšova matko a naše Matko, skrze své láskyplné přímluvy předej toto zasvěcení svému Ježíši a získej pro nás Jeho milost a požehnání.
Svatý Josefe, nejstarostlivější ochránce Ježíše a Marie, podpírej nás svou modlitbou ve všech našich duchovních a časných potřebách, abychom mohli spolu s Marií a s Tebou po celou věčnost oslavovat Ježíše, našeho Božského Spasitele. Amen.

Modlitba odevzdání se Svaté Trojici rukama Panny Marie

Maria, pozvala jsi nás, abychom se odevzdali Tvému Neposkvrněnému srdci.
Jsme si vědomi, že Tvoje jediná touha je přivést nás blíže k Bohu,
protože ty nás nekonečně miluješ a chceš, abychom byli šťastní.
***
Dnes chci odpovědět na Tvoje pozvání. Tak, jako mi Ježíš umírající na kříži daroval Tebe,
tak také já se chci darovat Tobě.
Do Tvých rukou obnovuji své křestní sliby a odevzdávám se Tvému Neposkvrněnému srdci,
abych mohl(a) zcela patřit Nejsvětější Trojici.
***
Maria, Tobě odevzdávám své srdce, svou duši, svého ducha a své tělo, svůj talent a dary,
svoji minulost, přítomnost i budoucnost.
Vezmi mě do náruče a pomoz mi milovat Ježíše tak, jak Ty ho miluješ!
S Tebou se chci učit naslouchat Otcovu Slovu a naplňovat Jeho vůli.
Stejně jako ty, Maria, chci přijmout do svého srdce Ducha svatého.
***
S tebou, Maria, se chci naučit milovat všechny lidi, protože patří Tvému Synu Ježíši.
Dávám se Ti, aby se moje modlitba stala modlitbou srdce,
ve které najdu pokoj, radost, lásku a moc ke smíření se svými bratry a sestrami.
Odevzdávám Ti také celou svoji rodinu, všechny moje přátele
a všechny lidi, zvláště ty, kteří v této chvíli nejvíce potřebují Boží pomoc a milosrdenství.
***
Jako Ježíš v Nazaretu chci žít všechny dny svého života po tvém boku.
Od této chvíle všechno ve mně ať spolu s Tebou velebí Pána.
Ať se mé srdce raduje v Bohu, mém Spasiteli.
Amen.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku31. 1. 2021, 21:40, zobrazeno 1285x