Kurz Samuel - pomoc při rozlišování povolání

Kurz Samuel je určen mladým lidem, kteří upřímně a opravdově hledají své místo v životě, a pomáhá jim rozpoznat svou cestu a učinit rozhodnutí.

smerovky.jpg

Kurz Samuel, který je pro brněnskou diecézi po předchozích dobrých zkušenostech připraven již potřetí, čerpá z bohatých zkušeností církve v Itálii a ve Slovinsku. Vede jej tým kněží a řeholních sester z různých kongregací.

Trvá jeden rok. Jeho součástí je devět setkání včetně kratší pěší pouti a vyvrcholení exerciciemi na konci srpna. K jednotlivým setkáním patří ztišení, sdílení, katecheze, duchovní doprovázení, možnost svátostí smíření a adorace. Účastníci kurzu jsou vedeni ke každodenní modlitbě, k prohloubení duchovního života, ke vnímavosti pro vedení Božím Duchem v osobním životě a k hlubšímu poznání Boha i sebe.

Cílem kurzu je přispět k rozpoznání osobního životního povolání, jak je s každým zamýšlí Pán.

Podmínkou přijetí je ochota zúčastnit se kurzu v plném rozsahu, připravenost přijmout vše, co Pán očekává, a snažit se uskutečňovat to. Kurz je sice náročný, ale dá se zvládnout i při práci nebo studiu.

Zájemci se mohou hlásit do konce srpna 2017 na adrese: kurz.samuel (at) seznam.cz
příp. u sestry M. Gregorie, SSND, mobil 731 954 790.

Přihlášení budou pozváni na přijímací pohovor 17. září 2017 v 15.00 hodin do Domu Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, kde budou také o nedělích od 15 do 19 hodin probíhat jednotlivá měsíční setkání.


R.D.Mgr. Marek Dunda, Th.D.,
kněz pověřený péčí o pastoraci povolání v brněnské diecézi

kurz-samuel-2017.png

PDF zde

Vytisknout stránku Vytisknout stránku31. 5. 2017, 23:33, zobrazeno 1533x