Jsme na cestě

Na cestě do "zaslíbené země" jsme stále a putujeme do ní s Ježíšem, který je uprostřed nás.

img_4354.jpg

Znamením tohoto putování byla, v neděli 18. června, slavnost Těla a Krve Páně, a slavnostní průvod s monstrancí, v níž byl pod podobou bílé hostie živý Ježíš Kristus. Jeden z oltářů byl umístěn u vchodu Domu Svaté Rodiny. Letos poprvé jej připravilo naše společenství. Z Ježíšovy přítomnosti a svátostného požehnání jsme měli velikou radost.


Vytisknout stránku Vytisknout stránku20. 6. 2017, 16:30, zobrazeno 1342x