Iniciativa, která má smysl

Sdílíme s vámi zprávu, která snad nikoho nenechá lhostejným. Zároveň nám ale nabízí aktivní a velmi konkrétní postoj. Můžete-li, zapojte se s námi.

Milí přátelé,
jsem v kontaktu s přáteli ve Španělsku. Je to tam teď hodně zlé. V nemocnicích chaos a nedostatek všeho.

Zdravotníci se hroutí, musí rozhodovat, koho zachránit a koho prostě něchat umřít. Mnozí nemocní umírají zcela sami, nikdo z rodiny je nesmí navštívit, nemohou se rozloučit a pak jsou hned pohřběni, sotva kdo má u toho na hřbitově kněze...
Přišlo pozvání, abychom udělali něco smysluplného. Zkusme v duchovním smyslu přijít k lůžku někoho umírajícího, vzít ho za ruku a pomodlit se Korunku k Božímu milosrdenství. Nevíme, kde se tento člověk nachází, zda ve Španělsku, v Itálii či jinde na světě. Přesto může tento nemocný přijmout útěchu a posilu. (Zaslíbení v tomto smyslu jsou v Deníku sv. Faustyny Kowalské, např. odst. 1684 a 1541).
Takto těď umírají stovky lidí, ale i nás se mohou modlit stovky. Díky, Jana.

Pokud jste se ještě tuto modlitbu nemodlili, najdete ji zde:

https://www.klastervyssibrod.cz/_d/Korunka-k-Bozimu-milosrdenstvi.pdf

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 3. 2020, 15:42, zobrazeno 1834x