Advent za dveřmi

Dnešní neděli začíná Advent, čas posvátného a radostného očekávání vánočních svátků a druhého příchodu Krista na konci lidských dějin.

adwent02.jpg

Nový liturgický rok, který začínáme, je také další etapou naších osobních dějin spásy. Míjejí dny, měsíce, roky. Který je to již advent v našem životě? Je naše touha po Pánu stále intenzivnější? Jsme lidé, kteří každý den bedlivě čekají na radostné setkání s Pánem?

Nechme se v tomto Adventu oslovit Božím Slovem, které má moc probudit v nás hlubší touhu po našem Spasiteli.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku26. 11. 2016, 13:10, zobrazeno 1576x