Advent - čas naděje

Advent, který začíná, je čas naděje poznamenaný očekáváním. Bůh očekává od člověka otevřenost a připravenost Ho přijmout. Upozorňuje nás na nutnost bdělosti. Výzva k bdělosti, která zní adventem, provokuje otázku: koho očekáváme?

advent-_01.jpg


Křesťanství není stavem „svatého klidu" a samé spokojenosti. Také není stavem nejistoty a vyhlížení ohrožení.
Je to stav napětí mezi naší slabostí a důvěrného svěření se Bohu. Pán určil úkol každému z nás. Každý z nás je vrátným potenciálu dobra skrytého v nás.

Bdít to znamená nezaspat chvíle a doby našich možností.
Bdít to znamená důvěřovat, že Boží tvář není před námi skrytá.
Bdít to znamená věřit, že jsme hlína, kterou chce Boží Hrnčíř stále utvářet, protože je Otec Trpělivý a Milosrdný.

oddelovac2.jpg

Přijď, Hospodine, náš Bože, a vysvoboď nás, ukaž nám svou tvář, a budeme spaseni.

oddelovac2.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku28. 11. 2015, 16:44, zobrazeno 1726x