4. neděle adventní

Adventní rozjímání nad Božím Slovem.

4-adwent_.jpg

NECHAT SE VÉST NEPOCHOPITELNÝM BOHEM

"S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel," to znamená „Bůh s námi". Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě."(Mt 1,18-24)

oddelovac2.jpg


Ztiším se a nechám se prostoupit Božím Slovem. Prosím o vysvobození od strachu a vzpoury, které mě uzavírají přijetí Boží vůle.

  • • Bůh vstupuje do Mariina i Josefova života způsobem lidsky nepochopitelným (v.18). Jeho konání v nich probouzí mnoho otázek a vnitřní nejistotu. Pokusím se ještě jednou prožít osobní situace, ve kterých jsem trpěl a vzpíral se, nerozuměl Boží vůli v mém životě.
  • „Neboj se!" (v.20). Poddání se Božím plánům, které nelze pochopit, rodí v Josefově srdci přirozený strach a duchovní trápení. Hledá však upřímně Boží vůli a zakouší na cestě povolání velkou posilu.
  • Ještě jednou si připomenu životní chvíle, ve kterých mi Bůh dal milost útěchy a pokoje ve chvílích, kdy jsem prožíval velké trápení či strach. Z hloubi srdce Mu poděkuji za anděla světla a za útěchy, které mi tehdy poslal.
  • Pokusím se vcítit do Josefovy situace a do toho, co prožívá, když zjišťuje, že Maria je těhotná. Všimnu si jeho neobvyklé ušlechtilosti a jemnosti (v.19). Přemýšlí, jak by mohl Marii pomoci.
  • Jaká je moje první reakce v situacích, v nichž se cítím zraněný nebo prožívám zklamání? Neodsuzuji druhé? Nejednám pod vlivem emocí?
  • Budu obdivovat Josefovu poslušnost a upřímné hledání Boží vůle (v.24). Je zcela připraven vyplnit ji. Mohu říci, že ve svém životě toužím nade všechno uskutečňovat Boží plány?
  • Začnu upřímný rozhovor s Marií a Josefem. Poprosím je, aby mi pomáhali přijímat Boží vůli, zejména tehdy, když jí nerozumím. Budu si v srdci opakovat: „Bože, i když Ti nerozumím, nade všechno Tě miluji!"
(Převzato z knihy otce K. Wonse, SDS, Modlitba evangeliem na každý den)

oddelovac2.jpg

 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. 12. 2016, 15:21, zobrazeno 1592x