4. neděle adventní

Liturgické texty čtvrté adventní neděle nás přivádějí už zcela blízko k tajemství vánočních svátků. Scéna navštívení - setkání Marie s Alžbětou - vyjadřuje krásu vzájemného přijetí.

Tam kde je přijetí, naslouchání, prostor pro druhého, tam je Bůh a radost, která pochází od Něho. Otevřme se na Boha, který je "za dveřmi".

4_advent-v.jpg

S MARIÍ OČEKÁVAT JEŽÍŠOVO NAROZENÍ

"V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ (Lk 1,39-45)

oddelovac2.jpg

Ztiším se a nechám se prostoupit Božím Slovem. Poprosím o bdělé srdce v očekávání na Ježíšovo narození.

  • Maria spěchá navštívit Alžbětu (v.39). Všimnu si radosti, kterou prožívá Maria nesoucí Ježíše pod srdcem. Cesta byla dlouhá a únavná, zejména pro těhotnou ženu. Vzbudím v sobě touhu doprovázet Marii na cestě k Alžbětě.
  • Jaké pocity se ve mně rodí během společné cesty s Marií? O čem si s Ní chci popovídat? Jaký je můj osobní vztah k Panně Marii?
  • Poprosím Marii, která je na cestě, aby mi vyprosila milost hlubokého vztahu s Ježíšem, takového, jaký měla ona sama.
  • Budu kontemplovat radost setkání Marie a Alžběty (v.41-44). Poprosím o prožití hluboké touhy Marie a Alžběty, které očekávají naplnění Božích zaslíbení.
  • Pokusím se hovořit s Marií a Alžbětou o blížícím se Ježíšově narození. Toužím po Bohu? Neoslabují mé každodenní povinnosti mé duchovní touhy?
  • Poprosím Ducha svatého, aby mě naplnil láskou jako Marii a Alžbětu a dovolil mi spolu s nimi prožít blízkost Ježíšova narození.
  • Alžběta nazývá Marii „blahoslavenou“, protože uvěřila Bohu a jeho zaslíbením (v. 45). V srdečném rozhovoru poprosím Marii, aby mě naučila toužit po Ježíši uprostřed mých každodenních povinností. Budu si v srdci opakovat: „Maria, nauč mě toužit po Ježíši a žít pro Něho.“

(Převzato z knihy otce K. Wonse, SDS, Modlitba evangeliem na každý den)

oddelovac2.jpg

Vytisknout stránku Vytisknout stránku19. 12. 2015, 00:44, zobrazeno 1846x