1. neděle adventní

Adventní rozjímání nad Božím Slovem.

1-adwent_a.jpg

OČEKÁVAT JEŽÍŠE

"Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete."(Mt 24,37-44)

oddelovac2.jpg


Ztiším se a nechám se prostoupit Božím Slovem. Prosím o srdce stále připravené na Pánův příchod.

  • Ježíš mě každý den odevzdává Otci. Budu se Mu dívat přímo do očí a pozorně poslouchat každé Jeho slovo. Uvědomím si, že mě chce připravit na svůj poslední příchod.
  • Říká, že den Jeho příchodu nezná nikdo, kromě Otce. Přijde ve chvíli, kdy to nikdo nebude očekávat, když lidé budou zaměstnáni svými každodenními starostmi, když na to vůbec nebudou myslet.
  • Připomenu si své každodenní závazky, zejména ty, které nejvíce vyžadují mou energii a sílu. Představím si sebe v různých svých povinnostech a typických situacích z mého každodenního života.
  • Uvědomím si, že konec světa může přijít zrovna v průběhu nějaké běžné práce. Věřím tomu? Každá chvíle mého života může být Bohem zvolena pro Jeho poslední příchod. Jaké pocity se ve mně rodí, když na to myslím? Řeknu o tom Ježíšovi.
  • Jsou v mém životě situace nebo aktivity, které mě od Ježíše vzdalují? Pokusím se vyjmenovat je a upřímně o nich s Ježíšem pohovořit. Odevzdám Mu je a poprosím, aby mě od nich osvobodil.
  • Ježíš mi před svým příchodem dává dvě rady: "Bdi a buď připraven!". Stojím na začátku adventu, který pro mě může být vhodnou příležitostí k praktikování těchto dvou postojů. Jak se o ně mohu snažit v mých každodenních povinnostech?
  • Na prahu adventu si dám předsevzetí, že budu více bdít na osobní modlitbě. Vytyčím si konkrétní dobu, kterou budu pravidelně každý den věnovat biblické meditaci. V srdečném rozhovoru budu opakovat: "Ježíši, rozpal ve mně touhu bdít!"
(Převzato z knihy otce K. Wonse, SDS, Modlitba evangeliem na každý den)

oddelovac2.jpg

 
Vytisknout stránku Vytisknout stránku26. 11. 2016, 16:10, zobrazeno 1511x