Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek

22.5.2016