Celostátní setkání mladých Olomouc

15.–20. 8. 2017